Wykorzystanie innowacyjnej technologii szczypiec optycznych w celu opracowania mało inwazyjnej terapii celowanej chłoniaków.
Okres realizacji grantu I.2015-XII.2017 Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER. Wartość projektu 1 199 996 złotych. Więcej o projekcie

Projekt

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) to nowotwór złośliwy spowodowany rozrostem limfocytów B, który jest popularna odmiana nieziarniczych nowotworów układu chłonnego. Chłoniak ten należy do nowotworów o wysokim stopniu złośliwości- rozwija się niezwykle szybko i wymaga podjęcia natychmiastowej terapii.

Leczenie nowotworów należących do grupy chłoniaków nieziarniczych opiera się na dzień dzisiejszy na zastosowaniu cytostatyków, steroidów, radioterapii oraz przeciwciał monoklonalnych w kombinacjach zależnych od typu nowotworu, stadium zaawansowania oraz stanu ogólnego pacjenta. Wysoka heterogenność w obrębie tej grupy nowotworów powoduje, że wyniki leczenia u pacjentów ze zbliżonym rozpoznaniem histopatologicznym, stadium rozwoju choroby i przy zastosowaniu podobnego protokołu leczenia są różne i często niesatysfakcjonujące. Z tego względu przyszłością medycyny jest terapia celowana z wykorzystaniem leków działających na konkretne receptory białkowe zlokalizowane na nowotworach lub hamujących nadmiernie aktywne szlaki metaboliczne.

Projekt realizowany w ramach programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach ma na celu opracowanie metodologii, która umożliwi kompleksową charakterystykę zmian w ekspresji wszystkich białek adhezyjnych w komórkach nowotworowych pozyskanych z węzłów chłonnych i krwi obwodowej pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B.

Na podstawie pomiaru rzeczywistych sił adhezji w innowacyjnym układzie holograficznych szczypiec optycznych oraz zaawansowanych analiz genetycznych i proteomicznych wskażemy białka kluczowe dla procesu rozsiewu nowotworu, istotne dla rozwoju nowych strategii terapii celowanej chłoniaka.

Szczypce optyczne

Szczypce optyczne to nowoczesne narzędzie pozwalające na precyzyjne przechwytywanie i przemieszczanie obiektów o rozmiarach od kilku nanometrów do kilku mikrometrów za pośrednictwem sił optycznych pochodzących z mocno zogniskowanej wiązki laserowej.

Możliwości pomiarowe w skali mikroskopowej znajdują coraz szersze praktyczne zastosowanie w biologii i chemii. Analiza ruchu pułapkowanych obiektów na podstawie sygnału wideo otrzymywanego z analizowanego preparatu mikroskopowego umożliwia określenie wybranych

parametrów fizycznych. Szczypce optyczne wykorzystywane są obecnie w analizie strukturalnych właściwości cząsteczek, miedzy innymi DNA, a także określonych struktur komórkowych jak i całych komórek.

Nasz team

Do realizacji projektu powołany został interdyscyplinarny zespół młodych naukowców i studentów. Prowadzone przez nas badania oparte są na ścisłej współpracy biologów molekularnych i lekarzy z Katedry Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z inżynierami z Laboratorium Manipulatorów Optycznych działającym przy Katedrze Optyki i Fotoniki na Politechnice Wrocławskiej.

dr n med. Kamila
Duś-Szachniewicz
kierownik projektu

Biolog molekularny, absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja genetyka i mikrobiologia.

pokaż więcej pokaż więcej
mgr Marta Woźniak specjalizacja fizjologia zwierząt

Biolog molekularny, absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja genetyka i mikrobiologia.

pokaż więcej pokaż więcej
dr inż. Sławomir Drobczyński

Absolwent Fizyki Technicznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

pokaż więcej pokaż więcej
inż. Kinga Maria Walaszek

Biotechnolog, absolwentka I stopnia studiów inżynierskich, studentka II stopnia Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja: Biotechnologia molekularna i biokataliza.

pokaż więcej pokaż więcej
Krzysztof Zduniak

Student VI roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Laureat programu „Diamentowy Grant 2015” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (projekt: Zastosowanie talidomidu w terapii fotodynamicznej celem zwiększenia efektu przeciwnowotworowego).

pokaż więcej pokaż więcej
mgr inż. Marcin Bacia

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, kierunku Fizyka Techniczna, specjalizacji Fotonika.

pokaż więcej pokaż więcej
dr n. med. Paweł Karpiński

Aadiunkt w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

pokaż więcej pokaż więcej

Publikacje

- 2016

Marek Murawski, Marta Woźniak, Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Kołodziej, Marta Rzeszutko,…

przejdź do publikacji +
Marek Murawski, Marta Woźniak, Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Kołodziej, Marta Rzeszutko, Piotr Ziółkowski.: Significance of matrix metalloproteinase 9 expression as supporting marker to cytokeratin 19 mRNA in sentinel lymph nodes in breast cancer patients. Int.J.Mol.Sci. 2016 Vol.17 no.4. IF: 2.862

Krzysztof Zduniak, Piotr Ziółkowski, Pontus Regnell, Petra Tollet-Egnell, Lina Akesson, Martin E.…

przejdź do publikacji +
Krzysztof Zduniak, Piotr Ziółkowski, Pontus Regnell, Petra Tollet-Egnell, Lina Akesson, Martin E. Cooper.: Immunohistochemical analysis of cannabinoid receptor 1 expression in steatotic rat livers. Exp.Ther.Med. 2016 Vol.11 no.4; s.1227-1230. IF: 1.269

Ostasiewicz P., Ostasiewicz B., Duś-Szachniewicz K., Ostasiewicz K., Ziółkowski P. Quantitative analysis…

przejdź do publikacji +
Ostasiewicz P., Ostasiewicz B., Duś-Szachniewicz K., Ostasiewicz K., Ziółkowski P. Quantitative analysis of gene expression in fixed colorectal carcinoma samples can be used as a method for biomarkers validation. Molecular Medicine Reports. IF: 1.554

- 2015

Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Marta Woźniak, Paweł Kołodziej, Jacek R. Wiśniewski,…

przejdź do publikacji +
Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Marta Woźniak, Paweł Kołodziej, Jacek R. Wiśniewski, Piotr Ziółkowski.: Pattern of melanotransferrin expression in human colorectal tissues: an immunohistochemical study on potential clinical application. Anticancer Res. 2015 Vol.35 no.12; s.6551-6561. IF: 1.826

Kamila Duś-Szachniewicz, Marta Woźniak, Kamil Nelke, Elżbieta Gamian, Hanna Gerber, Piotr…

przejdź do publikacji +
Kamila Duś-Szachniewicz, Marta Woźniak, Kamil Nelke, Elżbieta Gamian, Hanna Gerber, Piotr Ziółkowski.: Protein tyrosine phosphatase receptor R and Z1 expression as independent prognostic indicators in oral squamous cell carcinoma. Head Neck 2015 Vol.37 no.12; s.1816-1822. IF: 2.641

Marta Woźniak, Kamila Duś-Szachniewicz, Piotr Ziółkowski.: Insulin-like growth factor-2 is…

przejdź do publikacji +
Marta Woźniak, Kamila Duś-Szachniewicz, Piotr Ziółkowski.: Insulin-like growth factor-2 is induced following 5-aminolevulinic acid-mediated photodynamic therapy in SW620 human colon cancer cell line. Int.J.Mol.Sci. 2015 Vol.16 no.10; s.23615-23629. IF: 2.862

Jacek R. Wiśniewski, Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Piotr Ziółkowski, Dariusz Rakus,…

przejdź do publikacji +
Jacek R. Wiśniewski, Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Piotr Ziółkowski, Dariusz Rakus, Matthias Mann.: Absolute proteome analysis of colorectal mucosa, adenoma, and cancer reveals drastic changes in fatty acid metabolism and plasma membrane transporters. J.Proteome Res. 2015 Vol.14 no.9; s.4005-4018. IF: 4.245

Marcin Bacia, Weronika Lamperska, Jan Masajada, Slawomir Drobczynski, Maciej MarcPolygonal micro-whirlpools…

przejdź do publikacji +
Marcin Bacia, Weronika Lamperska, Jan Masajada, Slawomir Drobczynski, Maciej MarcPolygonal micro-whirlpools induced in ferrofluids. Optica Applicata 2015(Vol.45), No.3, pp. 309-316. IF:0.461

- 2014

Marta Woźniak, Elżbieta Gamian, Izabela Łaczmańska, Maria M. Sąsiadek, Kamila Duś-Szachniewicz,…

przejdź do publikacji +
Marta Woźniak, Elżbieta Gamian, Izabela Łaczmańska, Maria M. Sąsiadek, Kamila Duś-Szachniewicz, Piotr Ziółkowski.: Immunohistochemical and Western blot analysis of two protein tyrosine phosphatase receptors, R and Z1, in colorectal carcinoma, colon adenoma and normal colon tissues. Histol.Histopathol. 2014 Vol.29 no.5; s.635-639. IF: 2.096

Marta Woźniak, Katarzyna Hotowy, Elżbieta Czapińska, Kamila Duś-Szachniewicz, Izabela Szczuka,…

przejdź do publikacji +
Marta Woźniak, Katarzyna Hotowy, Elżbieta Czapińska, Kamila Duś-Szachniewicz, Izabela Szczuka, Elżbieta Gamian, Andrzej Gamian, Grzegorz Terlecki, Piotr Ziółkowski.: Early induction of stress-associated Src activator/Homo sapiens chromosome 9 open reading frame 10 protein following photodynamic therapy. Photodiagn.Photodyn.Ther. 2014 Vol.11 no.1; s.27-33. IF: 2.014

Krzysztof Zduniak, Siddarth Agrawal, Krzysztof Symonowicz, Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski.: The…

przejdź do publikacji +
Krzysztof Zduniak, Siddarth Agrawal, Krzysztof Symonowicz, Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski.: The comparison of nuclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinases substrate (NUCKS) with Ki67 proliferation marker expression in common skin tumors. Pol.J.Pathol. 2014 Vol.65 no.1; s.48-54. IF: 1.128

Krzysztof Symonowicz, Kamila Duś-Szachniewicz, Marta Woźniak, Marek Murawski, Paweł Kołodziej,…

przejdź do publikacji +
Krzysztof Symonowicz, Kamila Duś-Szachniewicz, Marta Woźniak, Marek Murawski, Paweł Kołodziej, Beata Osiecka, Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski.: Immunohistochemical study of nuclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinase substrate 1 in invasive breast carcinoma of no special type. Exp.Ther.Med. 2014 Vol.8 no.4; s.1039-1046. IF: 1.269

Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Marta Woźniak, Andrzej Gamian.: Zastosowanie hodowli…

przejdź do publikacji +
Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Marta Woźniak, Andrzej Gamian.: Zastosowanie hodowli komórkowych, płynów ustrojowych i tkanek w onkoproteomice. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2014 Vol.68; s.1312-1324. IF: 0.573

Sławomir Drobczyński, Jan Masajada, Marta Woźniak, Piotr Ziółkowski.: Laser diodes in holographic…

przejdź do publikacji +
Sławomir Drobczyński, Jan Masajada, Marta Woźniak, Piotr Ziółkowski.: Laser diodes in holographic optical tweezers. Photonics Lett.Poland 2014 Vol.6 no.1; s.35-37. Pkt. MNiSW/KBN: 10.000

- 2013

Agnieszka Gizak, Jakub Mazurek, Marta Woźniak, Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, Dariusz Rakus.: Destabilization…

przejdź do publikacji +
Agnieszka Gizak, Jakub Mazurek, Marta Woźniak, Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, Dariusz Rakus.: Destabilization of fructose 1,6-bisphosphatase–Z- line interactions is a mechanism of glyconeogenesis down-regulation in vivo. Biochim.Biophys.Acta Mol.Cell Res. 2013 Vol.1833 no.3; s.622-628. IF: 5.297

Jan Masajada, Marcin Bacia, Sławomir Drobczyński.: Cluster formation in ferrofluids induced…

przejdź do publikacji +
Jan Masajada, Marcin Bacia, Sławomir Drobczyński.: Cluster formation in ferrofluids induced by holographic optical tweezers. Optics Letters, Vol. 38, Issue 19, pp. 3910-3913. IF: 3.179

Sławomir Drobczyński, Kamila Duś-Szachniewicz, Krzysztof Symonowicz, Daria Głogocka.: Spectral…

przejdź do publikacji +
Sławomir Drobczyński, Kamila Duś-Szachniewicz, Krzysztof Symonowicz, Daria Głogocka.: Spectral analysis by a video camera in a holographic optical tweezers setup. Opt.Appl. 2013 Vol.43 no.4; s.739-746. IF: 0.643

Marcin Bacia, Sławomir Drobczyński, Jan Masajada, Marta Kopaczyńska.: Pęseta optyczna jako…

przejdź do publikacji +
Marcin Bacia, Sławomir Drobczyński, Jan Masajada, Marta Kopaczyńska.: Pęseta optyczna jako narzędzie współczesnej bioinżynierii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna vol 19. nr 3/2013.

Jacek R. Wiśniewski, Kamila Duś, Matthias Mann.: Proteomic workflow for analysis of archival formalin-fixed…

przejdź do publikacji +
Jacek R. Wiśniewski, Kamila Duś, Matthias Mann.: Proteomic workflow for analysis of archival formalin-fixed and paraffin-embedded clinical samples to a depth of 10 000 proteins. Proteom.Clin.Appl. 2013 Vol.7 no.3-4; s.225-233. IF: 2.683

Marcin Bacia, Jan Masajada, Sławomir Drobczyński.: Observation of magnetic nanoparticles ring…

przejdź do publikacji +
Marcin Bacia, Jan Masajada, Sławomir Drobczyński.: Observation of magnetic nanoparticles ring formation and dynamics with fast video camera. Photonics Letters of Poland, vol. 5 (4), 137-139.

Katarzyna Hotowy, Marta Woźniak, Kamila Duś, Elżbieta Czapińska, Beata Osiecka, Małgorzata…

przejdź do publikacji +
Katarzyna Hotowy, Marta Woźniak, Kamila Duś, Elżbieta Czapińska, Beata Osiecka, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Bronowicz, Jacek Wiśniewski, Andrzej Gamian, Grzegorz Terlecki, Piotr Ziółkowski.: Immunocytochemical studies on the nuclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinases substrate following 5-aminolevulinicacid- mediated photodynamic therapy on MCF-7 cells. Photodiagn.Photodyn.Ther. 2013 Vol.10 no.4; s.518-525. IF: 2.524

- 2012

Jacek R. Wiśniewski, Paweł Ostasiewicz, Kamila Duś, Dorota F. Zielińska, Florian Gnad, Matthias…

przejdź do publikacji +
Jacek R. Wiśniewski, Paweł Ostasiewicz, Kamila Duś, Dorota F. Zielińska, Florian Gnad, Matthias Mann.: Extensive quantitative remodeling of the proteome between normal colon tissue and adenocarcinoma. Mol.Syst.Biol. 2012 Vol.8; art. no.611 [15 s.]. IF: 11.340

Ireneusz Augustyniak, Agnieszka Popiołek-Masajada, Jan Masajada, Sławomir Drobczyński.: New scanning…

przejdź do publikacji +
Ireneusz Augustyniak, Agnieszka Popiołek-Masajada, Jan Masajada, Sławomir Drobczyński.: New scanning technique for the optical vortex microscope. Appl. Opt. 51, C117-C124 2012.

- 2011

Magdalena Klyta, Paweł Ostasiewicz, Kamil Jurczyszyn, Kamila Duś, Lechosław Latos-Grażyński, Ewa…

przejdź do publikacji +
Magdalena Klyta, Paweł Ostasiewicz, Kamil Jurczyszyn, Kamila Duś, Lechosław Latos-Grażyński, Ewa Pacholska-Dudziak, Piotr Ziółkowski.: Vacata- and divacataporphyrin: new photosensitizers for application in photodynamic therapy - an in vitro study. Lasers Surg.Med. 2011 Vol.43 no.7; s.607- 613. IF: 2.748

Władysław A. Wozniak, Piotr Kurzynowski, Sławomir Drobczyński, „Adjustment method of an imaging…

przejdź do publikacji +
Władysław A. Wozniak, Piotr Kurzynowski, Sławomir Drobczyński, „Adjustment method of an imaging Stokes polarimeter based on liquid crystal variable retarders”, App. Opt. 50, 203-212, 2011.
całe archiwum

Program Lider

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

Polecamy

Laboratorium Manipulatorów Optycznych http://optyka.if.pwr.edu.pl/index.php/laboratoria-optyczne/laboratorium-manipulatorow-optycznych Granty na badania http://www.granty-na-badania.com NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/
Copyright © 2016 All rights reserved. Designed and created by applover.pl